Inntektsgrensene for fri rettshjelp må økes - Advokathuset Justisia

Inntektsgrensene for fri rettshjelp må økes

Det er på tide å få justert opp inntektsgrensene for fri rettshjelp. I praksis er behovsprøvd fri rettshjelp ikke lenger mulig å oppnå for svært mange. Det må handles politisk raskt, sier Advokat Lars Winsvold, kretsleder i Advokatforeningen Østfold og Follo. Advokatforeningens representantskap har nylig vedtatt et skarpt notat til de politiske partiene om dette, som gjengis her:

For å kvalifisere til behovsprøvd rettshjelp må man i dag ha en brutto årsinntekt under 246 000 kr. Dette innebærer at alle uføre nå tjener for mye til å ha krav på rettshjelp – slik har det vært siden 2019.

Inntektsgrensene har, med unntak av en mindre justering i 2009, stått på stedet hvil helt siden 2003 – over samme periode har inflasjonen vært på 39 prosent. Som vist i Rettshjelpsutvalgets utredning (NOU 2020:5), har dette resultert i at det er svært få som faktisk kvalifiserte til rettshjelp i 2017. De som kvalifiserte var stort sett studenter og sosialhjelpsmottagere. Eksempelvis faller til og med de som mottar de aller laveste ytelsene fra NAV utenfor ordningen slik den er i dag.

Rettshjelpsutvalget har foreslått en sårt tiltrengt omlegging av dagens rettshjelpsordning, med blant annet en kraftig økning av inntektsgrensene kombinert med et gradert egenbetalingssystem. Høringsrunden ble avsluttet i november 2020, men den avtroppende regjeringen har foreløpig ikke fulgt opp forslaget. Det vil erfaringsmessig ta lang tid for påtroppende regjering og storting å få på plass en slik omfattende reform.

Det er derimot ingen grunn til ikke å oppjustere inntektsgrensene allerede nå. Det er teknisk enkelt å heve grensene. Selvfølgelig vil det medføre en kostnad – men besparelsen for staten ved å unnlate justering over så mange år framstår mer og mer urimelig.

Vi advokater ser dette hver dag, hvor folk tjener for mye til fri rettshjelp, men for lite til å ha råd til advokat. Mens motparten kan ha god råd og betale sin advokat godt – spesielt når motparten er det offentlige.

Norges nye regjering må forstå hvilken skade det påfører enkeltmennesker og rettssikkerheten å la rettshjelpsgrensene stå uberørt nok en gang. Derfor håper Advokatforeningens representantskap at regjeringen vil:

-Øke inntektsgrensene for å kvalifisere til behovsprøvd rettshjelp, slik de mest sårbare grupper igjen kommer inn under denne ordningen.

-At Rettshjelpsutvalgets utredning (NOU: 2020:5) deretter følges opp.

Se også omtale i Advokatbladet her.