Advokathuset Justisia

I Advokathuset Justisia skal det være kvalitet på alt vi leverer. Vi har erfaring og oppdatert kunnskap på områdene vi arbeider med, vi tilstreber klar og ærlig kommunikasjon, og vi har klientenes beste som målsetting for alt arbeid.

Vi bistår både privatpersoner, bedrifter og offentlige etater.

Vi har bl.a. spesiell kompetanse på fast eiendoms rettsforhold, boligrett, arbeidsrett, erstatningsrett, forsikringsrett, personskader (yrkesskader, ulykker og pasientskader). Vi tar også gjerne oppdrag som bistandsadvokat. Vi har videre lang erfaring med familierett, herunder arv og skifte og foreldretvister. Se oversikten over alle våre saksområder hvor det også inngår andre saksområder. (Pga. bemanningssituasjonen er det fortiden noen begrensninger for hvilke sakstyper vi tar inn.)

Vi holder også foredrag for foreninger og bedrifter på ulike rettsområder.

Advokat Lars Winsvold er eier og daglig leder i advokathuset, som ble etablert sammen med advokat Ane Sofie Tømmerås i 2020 etter mange års kontorfellesskap. Hun har nå valgt å avslutte som advokat og trådte ut av firmaet fra 2024.

Menneskene

Lars Winsvold

Lars Winsvold

Advokat, Partner

E-post: lw@advjustisia.no
Telefon: 489 59 190

Lars Winsvold (f. 1960) fikk advokatbevilling i 1994, og har drevet privat advokatvirksomhet siden 2007, i Fredrikstad og i Sarpsborg.

Han har bred erfaring fra privat og offentlig juridisk virksomhet, blant annet fra Justisdepartementet, som dommerfullmektig ved Kristiansand tingrett, advokat i Norsk rikskringkasting (NRK) og juridisk ansvarlig i Medietilsynet. Fra 2007 har han hatt egen advokatvirksomhet med allmenn praksis, de første årene i kontorfellesskap. Fra 2020 partner i Advokathuset Justisia as. Han har også vært leder av Advokatforeningen Østfold og Follo krets (2019-21).

Lars Winsvold er opptatt av rettssikkerhet, og har engasjement for klientens og sakens beste som ideell målsetting for alt arbeid. Han har som advokat valgt å jobbe med noen utvalgte saksområder framfor å jobbe med alt, dette gir bedre erfaringsgrunnlag og kunnskap.

Elisabeth Westborg

Advokatsekretær

E-post: ew@advjustisia.no
Telefon: 474 76 108

Elisabeth Westborg er advokatsekretær for oss i Advokathuset Justisia. Hun hjelper advokatene, tar imot henvendelser, har full oversikt og kan svare på alle spørsmål.

Elisabeth Westborg har mange års erfaring fra advokatbransjen. Hun kom til oss fra Lynx Advokatfirma i Oslo, og før det var hun hos Din Advokatpartner i Fredrikstad i mer enn ni år. I tillegg har hun mange års saksbehandlererfaring fra finansnæringen. Hun har utdanning innenfor sosiologi og pedagogikk.

Trond Selsaas

Advokat

E-post: ts@advjustisia.no
Telefon: 901 83 757

Trond Selsaas har drevet egen advokatpraksis siden 1993, og har vært tilknyttet Advokathuset Justisia gjennom kontorfellesskap de senere år. Han har nå pensjonert seg som advokat, men fortsetter som jurist og frittstående rådgiver for advokathuset.

Han har særlig kompetanse innenfor skatterett, fast eiendoms rettsforhold og arv og generasjonsskifte. Han har også betydelig erfaring med arbeidsrett, forvaltningsrett og familierett. Han har vært samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund i 25 år, og har vært autorisert advokatmegler.

Trond Selsaas tok juridisk embetseksamen på Universitet i Oslo i 1985, og var deretter advokatfullmektig i Oslo før han fikk advokatbevilling i 1988. Deretter var han saksbehandler og senere underdirektør i Skatteetaten. Han har også jobbet i fengselsvesenet, og var en periode underdirektør i Oslo Fengsel. Under studietiden arbeidet han for Oslo Byfornyelse med juridiske problemstillinger og beregninger av rehabiliteringskostnader for byfornyelsesprosjekter og husleie og bostøtte for beboere i rehabiliterte boliger.