Advokathuset Justisia

Advokathuset Justisia as er etablert av advokatene Ane Sofie Tømmerås og Lars Winsvold i 2020. De har tidligere samarbeidet i kontorfellesskap siden 2010, og deler verdiene kvalitet, kunnskap og klarhet. I Advokathuset Justisia skal det være kvalitet på alt vi leverer, vi har erfaring og oppdatert kunnskap på områdene vi arbeider med, og vi vil ha klarhet i vår tale og skrift.

Til sammen kan vi i Advokathuset Justisia gi råd og hjelp på mange områder. Vi har bl.a. spesiell kompetanse på fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, erstatningsrett og rådgivning til bedrifter. Vi har lang erfaring med familierett, herunder arv, skifteoppgjør og foreldretvister. Vi tar også oppdrag som bistandsadvokat. Se oversikten over alle våre saksområder.

I tillegg til ordinær advokatvirksomhet, tilbyr vi mekling av rettslige konflikter ved sertifisert advokatmekler.

Vi holder også foredrag for foreninger og bedrifter på rettsområdene vi har spesialkompetanse på, og er faste foredragsholdere blant annet for KS Agenda og JUS.

Menneskene

Ane Sofie Tømmerås

Advokat, Partner, Sertifisert mekler

Før etablering av Advokathuset Justisia as, drev Ane Sofie Tømmerås i 13 år advokatfirmaet Fru Justisia – din advokathjelp as. I tillegg til å være advokat, er Ane Sofie Tømmerås sertifisert advokatmekler, medlem i domstolenes eksterne meklingsutvalg.

Ane Sofie Tømmerås arbeider særlig med avtalerett og juridisk rådgivning til mindre bedrifter. Hun har spesialisert seg på arbeidsrett og erstatningsrett. Dessuten har hun god innsikt i familierett, inkludert barnevern, og tar også oppdrag som bistandsadvokat.

Ane Sofie Tømmerås studerte juss ved universitetet i Oslo 1988 – 1992, og tok en mastergrad i internasjonal politikk og juss i 2003 (Master in International Public Policy) på Johns Hopkins University.

Ane Sofie Tømmerås har allsidig erfaring før hun gikk inn i advokatbransjen. Hun har to perioder bak seg som stortingsrepresentant, og har blant annet jobbet som journalist og som saksbehandler i Justisdepartementet. Hun har og har hatt en rekke tillits- og styreverv i organisasjoner og selskap. Hun har forfattet artikler og gitt ut en fagbok om offentlige erstatningsordninger.

Lars Winsvold

Lars Winsvold

Advokat, Partner

E-post: lw@advjustisia.no
Telefon: 489 59 190

Lars Winsvold (f. 1960) fikk advokatbevilling i 1994, og har drevet privat advokatvirksomhet siden 2007, i Fredrikstad og i Sarpsborg.

Han har bred erfaring fra privat og offentlig juridisk virksomhet, blant annet fra Justisdepartementet, som dommerfullmektig ved Kristiansand tingrett, advokat i Norsk rikskringkasting (NRK) og juridisk ansvarlig i Medietilsynet. Fra 2007 har han hatt egen advokatvirksomhet med allmenn praksis i kontorfellesskap. Fra Januar 2020 partner i Advokathuset Justisia as. Han er for tiden også leder av Advokatforeningen Østfold og Follo krets.

Lars Winsvold er opptatt av rettssikkerhet, og har engasjement for klientens og sakens beste som ideell målsetting for alt arbeid. Han har som advokat valgt å jobbe med noen utvalgte saksområder framfor å jobbe med alt, dette gir bedre erfaringsgrunnlag og kunnskap.

Elisabeth Westborg

Advokatsekretær

Elisabeth Westborg er advokatsekretær for oss i Advokathuset Justisia. Hun hjelper advokatene, tar imot henvendelser, har full oversikt og kan svare på alle spørsmål.

Elisabeth Westborg har mange års erfaring fra advokatbransjen. Hun kom til oss fra Lynx Advokatfirma i Oslo, og før det var hun hos Din Advokatpartner i Fredrikstad i mer enn ni år. I tillegg har hun mange års saksbehandlererfaring fra finansnæringen. Hun har utdanning innenfor sosiologi og pedagogikk.

Trond Selsaas

Advokat

E-post: ts@advjustisia.no
Telefon: 901 83 757

Trond Selsaas har drevet egen advokatpraksis siden 1993, og er nå tilknyttet Advokathuset Justisia gjennom kontorfellesskap.

Han tar særlig oppdrag innenfor skatterett, fast eiendoms rettsforhold og arv og generasjonsskifte. Han har også betydelig erfaring med arbeidsrett, forvaltningsrett og familierett. Han har vært samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund i 25 år, og er autorisert advokatmegler.

Trond Selsaas tok juridisk embetseksamen på Universitet i Oslo i 1985, og var deretter advokatfullmektig i Oslo før han fikk advokatbevilling i 1988. Deretter var han saksbehandler og senere underdirektør i Skatteetaten. Han har også jobbet i fengselsvesenet, og var en periode underdirektør i Oslo Fengsel. Under studietiden arbeidet han for Oslo Byfornyelse med juridiske problemstillinger og beregninger av rehabiliteringskostnader for byfornyelsesprosjekter og husleie og bostøtte for beboere i rehabiliterte boliger.

Jørgen Klaveness

Advokat (under nedtrapping), seniorrådgiver

E-post: jk@advjustisia.no
Telefon: 488 93 353

Jørgen Klaveness (f. 1953) tok embedseksamen i 1979 med spesialfag sjørett og rettsfilosofi. Som advokat har han også hatt fokus på generell transportrett, arbeidsrett, fast eiendom, familierett, helserett og konkurranse. På insolvensrettens område har han arbeidet både som bobestyrer for domstolene i Oslo og Moss, og som rådgiver for bedrifter som er i ferd med å gå tomme for penger.

Klaveness snakker og skriver flytende tysk, i tillegg til engelsk på morsmålsnivå. Han arbeider alltid grundig, og med fokus på at for å løse en sak på smidig vis, så må man ha evnen og viljen til å se den fra motpartens synsvinkel. Det kan også være en fordel å ha nok innsikt i medisinske eller tekniske fag, til at man forstår hva legene eller ingeniørene snakker om.

I tillegg til advokatvirksomheten har han erfaring med utvikling av egne og andres forretningsideer. På fritiden driver han med vedlikehold av gamle hus og stor hage.

Selv om han nå er pensjonist på deltid, er han fortsatt glad i å løse problemer, og skal fortsette med det som rådgiver hos oss.