Personskadesaker generelt

Personskade kan hende alle når du minst venter det. Ved ulykker og påførte skader er man ofte dekket av enten skadevolders forsikring og/eller eventuell egen ulykkesforsikring, men ikke alltid. Du kan ha rett til erstatning for lidt og framtidig økonomisk tap (bortfall av inntekter), for ekstra kostnader og eventuelt erstatning for varige mén. Det kan være vanskelig å vite hvor du skal henvende deg og hva du skal gjøre, og reglene er kompliserte.

Vi har lang erfaring fra personskadeerstatningsaker både mot forsikringsselskap og andre. Vi kjenner reglene og kan gi deg veiledning. Ofte tilbyr et forsikringsselskap lavere erstatning enn du har krav på. Du vil ofte få dekket «rimelige og nødvendige kostnader» til advokatbistand dersom skaden behandles av et forsikringsselskap, men ikke alltid. Vi undersøker dette.

Første rådgivingsmøte i nye saker mot forsikringsselskap er uforpliktende og gratis.

Trenger du hjelp med generelle personskader?

Skriv til oss

  • Unngå sensitive opplysninger