Avtaler og kontraktsforhold – tvisteløsning

For å sikre avklaringer, et godt samarbeid og for å forebygge konflikter, er det avgjørende å ha utarbeidet gode avtaler. Det kan være avtaler med leverandører og samarbeidspartnere, eller avtaler for bruk internt i selskapet eller i organisasjonen.

Dersom det har oppstått en tvist, kan vi i Advokathuset Justisia bistå med tvisteløsning. Det kan være bistand til en part i en prosess, eller som mekler for begge parter.

Kontakt oss

  • Unngå sensitive opplysninger