Tvister om bolig- og byggoppføring (entreprise)

Tvister vedrørende bygg og eiendom kan ofte bli omfattende, og vi ser først om det er grunnlag for en utenrettslig løsning. Ofte er det det. Forbrukeren er beskyttet av en rekke regler i bustadoppføringslova. Det er viktig at både entreprenøren og forbrukeren er bevisst sine rettigheter.

Når det benyttes standardkontrakter er de meste praktiske forholdene ivaretatt, for eksempel krav til materialkvalitet og leveringstider. Ofte ser vi at det ikke er ordentlige kontrakter, og da kan det straks bli mange uavklarte forhold og tvister.

Ta gjerne kontakt på forhånd, så kan vi gi veiledning.

Trenger du hjelp med tvister om bolig- og byggoppføring (entreprise)?

Skriv til oss

  • Unngå sensitive opplysninger