Fast eiendom og byggesaker

Vi har lang erfaring fra saker om fast eiendom og byggesaker, spesielt saker som angår privatpersoners byggoppføring og tvister ved kjøp og salg av boliger og fritidseiendommer. Vi har dessuten omfattende erfaring fra løsning av nabotvister og husleietvister.

Vi har samarbeid med flere gode byggtekniske sakkyndige. Det er tvistesaker hvor rettshjelp for advokat og sakkyndig normalt dekkes over bolig-/innboforsikring eller annen forsikring, slik at terskelen for advokatbistand ikke skal være så høy.