Pasientskadeerstatning

Dersom du som følge av en svikt har fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging fra helsevesenet, kan du ha rett på pasientskadeerstatning hvis du har lidt et økonomisk tap og skaden ikke er for gammel.

Vi i Advokathuset Justisia bistår deg med utforming av søknad om pasientskadeerstatning og i søknadsprosessen. Dersom du på egenhånd har søkt om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning og fått avslag, kan vi bistå i forbindelse med klage på dette vedtaket.

I søknadsfasen i pasientskadesak dekker staten advokatutgifter bare i unntakstilfelle. Ved klage som du får medhold i, vil staten normalt dekke advokatutgifter. Dersom Norsk pasientskadeerstatning gjør vedtak om at lege eller sykehus har ansvar for skaden, så dekker staten videre advokatbistand i forbindelse med beregning av erstatningskravet, herunder innsamling av dokumentasjon, innspill om tapsposter og rådgiving.

Trenger du hjelp med pasientskadeerstatning?

Skriv til oss

  • Unngå sensitive opplysninger