Foreldretvist

Når det skjer et samlivsbrudd mellom foreldre som har barn sammen, er det barnets beste som skal settes i fokus. Dersom barna er under 16 år, må foreldrene på obligatorisk mekling, ofte på Familievernkontoret. Hensikten er å finne fram til gode omsorgsløsninger: Fast bosted og samværsordning.

Dersom foreldrene ikke kommer til enighet, kan en advokat hjelpe til. Dersom en konflikt kommer til behandling i domstolene, følger den et opplegg som er annerledes enn for andre saker i domstolen. Vi i Advokathuset Justisia har lang og god erfaring med å bistå i foreldretvistsaker.

Trenger du hjelp med foreldretvist?

Skriv til oss

  • Unngå sensitive opplysninger