Tomtefestesaker

I Østfold er det svært mange festetomter, dvs. eiendommer som ikke eies men langtidsleies. Særlig for bolig- og fritidseiendommer er det sterk beskyttelse i lovgivningen for den som fester (leier), vedr. leiepriser, forlengelsesrett og innløsningsrett. Det er som oftest gamle festeavtaler med opprinnelig lave leiepriser som tidvis kan innby til fortolkningsproblemer og tvister. Loven er komplisert, og rettstilstanden er utviklet ved en rekke dommer i Høyesterett. Også på bortfestersiden er det beskyttelse mot urimelige avtaler, det har vært flere norske saker i den Europeiske menneskerettighetsdomstol som har flyttet begrensninger og medført ny lovgivning i Norge.

Vi bistår ved tvister og ved innløsning av festetomter, på både fester og bortfestersiden.

Kontakt oss

  • Unngå sensitive opplysninger