Arbeidsrett

Arbeidsmiljøloven har omfattende regler, og setter høye krav til en bedriftsleder. Alt må være på stell når det gjelder arbeidsmiljøet, både det fysiske og psykiske, arbeidstidsreguleringer, betaling og ellers alle forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Vi i Advokathuset Justisia anbefaler arbeidsgivere gode og klare avtaler, at nødvendige avklaringer er gjort skriftlig, og å ha gode innarbeidede rutiner og systemer. Vi bistår gjerne i arbeidet.

Dersom det oppstår konflikt på arbeidsplassen, bistår vi for å finne de raskeste og beste løsningene. Ved endringer, oppsigelser og omorganiseringer er det viktig at arbeidsmiljølovens regler blir fulgt for å få en god prosess og for å unngå dyre konflikter.

Trenger du hjelp med arbeidsrett?

Skriv til oss

  • Unngå sensitive opplysninger