Bistandsadvokat

Dersom du vært utsatt for en straffbar handling, vil du kunne ha krav på gratis bistandsadvokat, som hjelper deg med anmeldelse, og som følger saken under etterforskning og under behandlingen i domstolene. Du får rett på bistandsadvokat først og fremst dersom du har vært utsatt for voldtekt, sedelighetsforbrytelser eller grov vold.

Vi i Advokathuset Justisia bistår ofre gjennom hele prosessen, og tar oppdrag som bistandsadvokat. Vi hjelper også med søknad om voldsoffererstatning.

Kontakt oss

  • Unngå sensitive opplysninger