Nabotvister

Det er et stort antall tvister mellom naboer. Ofte dreier det seg om ulemper på eiendommen som eksempelsvis trær som skygger eller uønskede byggetiltak. Dette er saker som ofte involverer forholdsvis små økonomiske verdier, men kan ha stor betydning på annen måte. Mange slike tvister får sin løsning ved minnelige avtaler ved advokabistand, men noen ganger må de tas til retten, f. eks. forliksrådet. Vi ser etter løsninger til beste for klientens interesser.

Trenger du hjelp med nabotvister?

Skriv til oss

  • Unngå sensitive opplysninger