Meldefrister og dokumentasjon

For alle skadesaker, enten overfor forsikringsselskap, skadevolder eller det offentlige, er det meldefrister og foreldelsesfrister. Overholdes ikke en frist kan du tape din rett. Vi gir deg veiledning om dette. Generelt er det en god regel å melde fra om skader så raskt som mulig.

For alle typer skadesaker er medisinske journaler og annen dokumentasjon viktig. Blir du skadet må du komme deg til lege snarest mulig og få skaden nedtegnet i journalen til legen. Selv om du kanskje ikke føler deg så dårlig, så kan ting utvikle seg. Tidsnær journaldokumentasjon er av bevismessig stor betydning.

Trenger du hjelp med meldefrister og dokumentasjon?

Skriv til oss

  • Unngå sensitive opplysninger