Oppføringer av Camilla Winsvold

Hjemmekontor etter koronapandemien

Koronapandemien førte til at norske kontorarbeidere nærmest over natten ble satt til å arbeide hjemmefra. Nå som gjenåpningen av samfunnet nærmer seg med stormskritt, stiller både arbeidsgivere og arbeidstakere seg spørsmålet om hvordan høstens jobbhverdag vil se ut. I denne artikkelen ser Advokathuset Justisia nærmere på de rettslige rammene for bruk av hjemmekontor. Det siste […]

Ny arvelov: Viktige endringer om pliktdelsarv

Fra 1. januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft. Loven inneholder både videreføring og oppdateringer av reglene i den gamle arveloven, men også helt nye regler, blant annet hva gjelder pliktdelsarv til livsarvinger. Advokathuset Justisia gir deg her en liten oversikt over de nye reglene for pliktdelsarv: Endring av lovens grense for pliktdelsarv Hovedregelen […]