Oppføringer av Camilla Winsvold

Hvor mye kan arbeidsgiver ensidig endre arbeidsavtalen?

Arbeidsgiver og arbeidstaker står ganske fritt til å skrive arbeidsavtalen slik de vil før arbeidstaker starter i stillingen. Men hva om arbeidsgiver ønsker å endre enkelte ting i avtalen senere, kanskje flere år etterpå? Det sier arbeidsmiljøloven lite om, men det finnes likevel noen grenser. Gjennom en arbeidsavtale stiller arbeidstaker sin personlige arbeidskraft til disposisjon […]

Hjelp ved vold hjemme

Blir du, eller kjenner du noen som blir utsatt for vold i hjemmet? Dette omtales ofte som familievold, eller partnervold. Vold i nære relasjoner omfatter både fysisk vold, psykisk vold og trusler fra nåværende eller tidligere familiemedlemmer. Hva kan du gjøre i slike situasjoner? Å bryte ut kan ofte være vanskelig. Vold i nære relasjoner […]

Inntektsgrensene for fri rettshjelp må økes

Det er på tide å få justert opp inntektsgrensene for fri rettshjelp. I praksis er behovsprøvd fri rettshjelp ikke lenger mulig å oppnå for svært mange. Det må handles politisk raskt, sier Advokat Lars Winsvold, kretsleder i Advokatforeningen Østfold og Follo. Advokatforeningens representantskap har nylig vedtatt et skarpt notat til de politiske partiene om dette, […]

Hjemmekontor etter koronapandemien

Koronapandemien førte til at norske kontorarbeidere nærmest over natten ble satt til å arbeide hjemmefra. Nå som gjenåpningen av samfunnet nærmer seg med stormskritt, stiller både arbeidsgivere og arbeidstakere seg spørsmålet om hvordan høstens jobbhverdag vil se ut. I denne artikkelen ser Advokathuset Justisia nærmere på de rettslige rammene for bruk av hjemmekontor. Det siste […]

Ny arvelov: Viktige endringer om pliktdelsarv

Fra 1. januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft. Loven inneholder både videreføring og oppdateringer av reglene i den gamle arveloven, men også helt nye regler, blant annet hva gjelder pliktdelsarv til livsarvinger. Advokathuset Justisia gir deg her en liten oversikt over de nye reglene for pliktdelsarv: Endring av lovens grense for pliktdelsarv Hovedregelen […]