Arveoppgjør

Det er mye som skal ivaretas ved et arveoppgjør, og det skal gjerne skje i en situasjon der arvingene kan være følelsesmessig sårbare. Det kan være godt å ha profesjonell hjelp til å forestå arveoppgjøret, både i forhold til hva som er rettslig korrekte løsninger, og for å ivareta de mange praktiske sidene med avslutninger, testamentfullbyrdelse, rapporteringer, skjemaer og så videre.

På Advokathuset Justisia kan alle arvingene få hjelp samlet, eller du kan ta kontakt som en av flere arvinger for å få hjelp til å ivareta dine interesser.

Trenger du hjelp med arveoppgjør?

Skriv til oss

  • Unngå sensitive opplysninger