Byggetillatelse, reguleringsplan, ulovligheter m.m.

Søknader om byggoppføring eller andre tiltak på fast eiendom kan være komplisert. Det er også regler om ansvarsforhold som er viktig å passe på når tiltak skal søkes og utføres. Ulike aktører skal hver for seg oppfylle krav til ansvar og ha søknad om ansvarsrett i orden. Ikke sjelden er det naboer som ikke er glade for byggetiltak, og det oppstår klagesituasjoner som kan bli langvarige.

Vi i Advokathuset Justisia kan gi rådgiving på forhånd og underveis i forhold til søknader, klager og tvister mot det offentlige m.fl. Vi bistår også ved uttalelser til reguleringsprosesser.

Trenger du hjelp med byggetillatelse, reguleringsplan, ulovligheter m.m.?

Skriv til oss

  • Unngå sensitive opplysninger