Pasientskadeerstatning ved covid-19 - Advokat Justisia

Covid-19-smitte og pasientskadeerstatning

Du kan ha rett på pasientskadeerstatning dersom du har blitt smittet med covid-19 ved en norsk helse- og omsorgsinstitusjon. Advokathuset Justisia gir deg her en kort innføring i dine rettigheter etter pasientskadeloven ved koronasmitte.

En rekke pasienter ved norske helse- og omsorgsinstitusjoner, som sykehjem, har blitt smittet av covid-19 under oppholdet. Det samme gjelder mange beboere på sykehjem. Den siste tiden har det vært mange historier i mediene om personer som har vært smittet med korona, selv mange måneder etter, sliter med betydelige helsemessige plager og senskader. Dette gjelder ikke bare de som har hatt et alvorlig sykdomsforløp, men også de som hadde mer begrensede symptomer.  

Dersom det er sannsynlighetsovervekt for at en person har blitt smittet av covid-19 på helse- eller omsorgsinstitusjon, for eksempel på sykehus eller sykehjem, vil vedkommende, eller etterlatte ved dødsfall, ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) for skaden som smitten har medført.

Utgangspunktet ved beregning av erstatning, er at man skal få dekning for skadens økonomiske konsekvenser. Der erstatningskravet dreier seg om en person som er død etter å ha blitt smittet, vil erstatningen i hovedsak dekke gravferdskostnader og andre utgifter som de etterlatte har hatt som følge av dødsfallet. Dersom en person har lidt inntektstap, eller fått redusert inntektsevne som følge av covid-19-smitte, kan dette kreves erstattet. Dette kan være aktuelt for både de som hadde et alvorlig sykdomsforløp, og de som i ettertid sliter med senskader. Videre vil man kunne kreve ménerstatning dersom skaden er varig og betydelig.

Dersom du lurer på om du kan ha krav på pasientskadeerstatning for covid-19-smitte, eller har spørsmål til avslag eller erstatningens størrelse og eventuelt ønsker å klage, står vi i Advokathuset Justisia klare til å bistå deg. Kontakt oss for en prat her.