Reklamasjonssaker kjøp og salg av bolig/eiendom

I reklamasjonssaker ved kjøp av fast eiendom/leiligheter eller byggoppføring er det korte reklamasjonsfrister når man mistenker feil og mangler, og viktig med rask reaksjon. Vi kan bistå med å følge opp dette profesjonelt så du sikrer at retten til eventuelle krav er i behold. Vi bistår også på selger- og utbyggersiden, med ryddig håndtering av krav. Ofte er det saker som blir løst ved avtale, men det er ikke til å unngå at man må involvere retten. Vi tilstreber den beste løsningen som ikke gir uforholdsmessige kostnader.

Kontakt oss

  • Unngå sensitive opplysninger