Foredrag og seminarer

Behovet er stort for informasjon om regler og rettigheter. Advokathuset Justisia tilbyr skreddersydde opplegg for medlemmene i din organisasjon eller ansatte i din bedrift innenfor alle rettsområdene vi arbeider på. Vi stiller opp på alt fra en informasjonskveld- eller lunsj til mer omfattende seminar.

Vi har spesielt kompetanse innenfor arbeidsrett, arv og testament, forvaltningsrett, eiendomsrett, erstatningsrett og pårørende- og brukerrettigheter innenfor helsevesenet. Vi har blant annet et løpende samarbeid med KS Agenda om kurs innenfor forvaltningsrett og arbeidsrett.

Kontakt oss

  • Unngå sensitive opplysninger