Familie-, arv- og skifterett

Vi i Advokathuset Justisia bistår i forbindelse med skifteoppgjør, arveoppgjør og andre familiesaker.

I saker mellom familiemedlemmer er det viktig å finne frem til løsninger som gjør at det ikke oppstår konflikter. Dersom det allerede er uenigheter, kan mekling være en god måte å finne fram til løsninger på.