Arbeidsrett

Arbeidsmiljøloven har omfattende regler, og setter høye krav til en bedriftsleder. Alt må være på stell når det gjelder arbeidsmiljøet, både det fysiske og psykiske, arbeidstidsreguleringer, betaling og ellers alle forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Advokathuset Justisia bistår både arbeidsgiver og ansatte i alt av spørsmål vedrørende arbeidsrett. Vi anbefaler å være føre vár, med gode og klare avtaler, ha gjort nødvendige avklaringer skriftlig og ha gode innarbeidede rutiner og systemer.

Dersom det oppstår konflikt på arbeidsplassen, bistår vi for å finne de raskeste og beste løsningene. Ved endringer, oppsigelser og omorganiseringer er det viktig at arbeidsmiljølovens regler blir fulgt for å få en god prosess og for å unngå dyre konflikter.

Vær oppmerksom på at det er viktige frister som må holdes dersom du er sagt opp fra jobben din.

Kontakt oss

  • Unngå sensitive opplysninger