Yrkesskadeerstatning

Blir du skadet mens du er i arbeid, kan du ha rett til yrkesskadeerstatning både i form av økte ytelser fra NAV og erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Dette etter pliktig krav om yrkesskadeforsikring og eventuelle framforhandlede rettigheter i tariffavtaler. Forsikringen skal dekke alt økonomisk tap du har som følge av skaden, som tap i inntekt og utgifter til behandling. Dersom du får en varig skade, kan du også ha rett på ménerstatning, både fra NAV og forsikringen. Det er viktig at skaden rapporteres så raskt som mulig til arbeidsgivers forsikringsselskap og til NAV.

For å sikre at du faktisk får full erstatning for alt du har rett på, er det lurt å få bistand fra advokat. Erstatningen fra forsikringsselskap dekker også nødvendige utgifter til advokat. Vi hos Advokathuset Justisia har lang erfaring med saker om yrkesskadeerstatninger.

Første rådgivingsmøte i nye saker mot forsikringsselskap er uforpliktende og gratis.

Trenger du hjelp med yrkesskadeerstatning?

Skriv til oss

  • Unngå sensitive opplysninger