Oppføringer av Emil Lunde Wiik

Covid-19-smitte og pasientskadeerstatning

Du kan ha rett på pasientskadeerstatning dersom du har blitt smittet med covid-19 ved en norsk helse- og omsorgsinstitusjon. Advokathuset Justisia gir deg her en kort innføring i dine rettigheter etter pasientskadeloven ved koronasmitte. En rekke pasienter ved norske helse- og omsorgsinstitusjoner, som sykehjem, har blitt smittet av covid-19 under oppholdet. Det samme gjelder mange […]

Generasjonsskifte – tid for forskudd på arv?

Ny arvelov er på trappene og vil tre i kraft fra 1. januar 2021. I den nye arveloven gis det blant annet viktige regler om avkortning, som vil ha betydning ved utdeling av gaver og forskudd på arv. Advokathuset Justisia gir deg her en gjennomgang av utvalgte ting det er verdt å tenke på i […]

Oppdaterte koronaregler for arbeidstakere

Kjenner du til de nye reglene om sykepenger, omsorgspenger og permitteringer i kjølvannet av utbruddet av covid-19? De endrer seg stadig, og forvirringen er stor. Advokathuset Justisia gir deg en klar gjennomgang her: Utbruddet av covid-19 i mars medførte et stort antall regelendringer. Sommeren og høsten har dessverre vist at vi må forberede oss på […]