Mekling

Å løse en juridisk konflikt med mekling istedenfor å reise rettssak eller ha en evig diskusjon er i mange i tilfeller smart fordi det gir en raskere, billigere og bedre løsning. Det kan også redde et videre samarbeid med den du er uenig med.

Advokat Ane Sofie Tømmerås er sertifisert mekler, og hun er veileder og sensor på etterutdanningsprogrammet for advokater.

Hvilke saker

Mekling er en god metode for å løse konflikter og uenigheter både i næringslivet og for private. Det er spesielt verdifullt for de som skal samarbeide også etter at konflikten er løst, enten det er forretningspartnere, parter på en arbeidsplass eller tvister innenfor familien. Mekling er godt egnet på mange rettsområder, blant annet ved konflikter på arbeidsplassen, i kontraktsforhold, ved arve- og skifteoppgjør og i naboforhold.

Hva er mekling

En mekling foregår ved at de som er uenige oppsøker en sertifisert mekler, med eller uten følge av egne advokater. Mekleren har fellesmøter med partene, og særmøter med hver av dem. Slik blir det avklart hvor skoen trykker som verst, og hva som er viktigst for partene. Det er avgjørende at mekleren har solid juridisk kompetanse, og slik ser hva partene kan ha rett på. Samtidig kan det være at det ikke er korrekt juss som leder til den gode løsning for partene, men at partene sammen med mekler finner kreative muligheter.

Se mer her

Kontakt oss

  • Unngå sensitive opplysninger