Nav skandalen gir rettigheter

Sjekk gratis ut med en advokat på Advokathuset Justisia om du er blant dem som har rett på erstatning fra nav etter at det er avdekket skandaløs feil tolkning av reglene.

Vi i Advokathuset Justisia arbeider for å sikre folks rettssikkerhet. Vi åpner derfor dørene for en gratis første konsultasjon for dem som har fått et vedtak fra NAV om at de må tilbakebetale penger for ytelse de har mottatt mens de var i utlandet. Hundrevis av personer i Østfold kan være rammet av feil praktisering av reglene. Vi anbefaler at de er aktive, tar initiativ og krever pengene tilbake. Med nav sin gjennomgang av tusenvis av saker kan det ta svært lang tid, og det er ingen garanti for at nav finner alle saker det er gjort feil i.

Etter en første gjennomgang kan du enten ta saken din videre selv, eller få mer oppfølging fra Advokathuset Justisia. Det kan bli gitt fri rettshjelp i sakene. Dersom nav-vedtaket om tilbakebetaling blir omgjort, har du uansett rett på å få dekket nødvendige advokatutgifter.

I tillegg til stønadsberettigede som har tilbakebetalt penger til nav, kan det være noen som har meldt ifra om sitt opphold i andre EØS-land, og dermed mistet sin stønad for denne perioden, selv om de altså har hatt krav på ytelsene også mens de befant seg utenlands. De kan også kreve tilbakebetaling. På den andre siden er det viktig å ta med seg at vedtak om tilbakebetalingskrav i flere saker kan ha vært riktig. Mottakerne kan kun ha oppholdt seg i land som er omfattet av EØS-avtalen, og oppholdet må ikke ha vært til hinder for å gjennomføre pålagte aktiviteter som for eksempel arbeidsutprøving, kurs, behandling eller liknende.