Menn eier – kvinner betaler

Kvinner eier kun én prosent av all eiendom i veden, menn de resterende 99 %. I likestilte velferds Norge er heldigvis fordelingen bedre, men også hos oss er det langt flere menn enn kvinner som eier boliger, hytter og andre eiendommer.

Her på Advokathuset Justisia ser vi iblant at kvinner kommer dårlig ut ved samlivsbrudd eller når de blir enker, særlig om samlivet har vært i et samboerskap. Selv om kvinner flest arbeider og har inntekt, henger det fortsatt igjen hos mange at hus og hytte, gård og næringseiendommer er eid av mannen. For å si det enkelt: Mannen bruker sin inntekt på å investere i varige verdier som fast eiendom, mens kvinnen bruker opp sin inntekt på familien: Mat, klær, strøm, ferie og fritidsaktiviteter.

Vår erfaring er at mange tenker at det ikke er så nøye: Vi bor i huset sammen, hele familien bruker hytta og regningene blir betalt. Hvilket navn en eiendom står registrert på, eller hvilken konto pengene går ut ifra blir som det faller seg. En slik holdning kan by på ubehagelige overraskelser i mange situasjoner, som for eksempel:

  • Når den ene samboeren eier boligen og bruker sin inntekt på å betale ned boliglånet, mens den andre bruker sin inntekt på strøm, mat og familiens forbruk, sitter førstemann igjen med store verdier i bolig, mens spist er spist for den andre.   
  • Dersom ektemannen har brukt arvepengene sine på egenkapital på boligen, mens hustruen har brukt sin arv på familiens ferier og forbruk, eier mannen større andel av boligen og nyter i tillegg godt av verdiøkningen.
  • Den som alene eier hytta, kan uten å informere den andre ta opp lån med pant i eiendommen. Ved mislighold av lånet, kan hytta bli tvangssolgt.
  • Hvordan eierforholdet i boligen er registrert i Grunnboka, er et moment for hvordan ektefellene har ment at eierforholdet skal være dem imellom.

Vi gratulerer alle kvinner med dagen 8. mars, og oppfordrer dere til å tenke gjennom hva dere bruker inntekten på, hvordan samboeravtalen ser ut, og hvem bolig og annen fast eiendom er registrert på.