Vårt tjenestetilbud dekker for tiden ikke familierett, pga bemanningssituasjon. Vi håper å få flere advokater på plass igjen snarlig.

Vi tilbyr følgende tjenester