Tilbakeføring av koronaunderskudd fra 2020

Tilbakeføring av koronaunderskudd fra 2020

Har firmaet ditt hatt underskudd i 2020 på grunn av koronanedstengning eller av andre grunner? Da er det mulig å motregne underskuddet mot inntekt fra 2019 og 2018.

Vi er kjent med at underskudd fra et dårlig driftsår kan motregnes i positiv inntekt året etter. Hovedregelen er at man ikke kan motregne bakover. Helt nytt, og et unntak, er at underskudd kan trekkes fra tidligere års inntekt. Det betyr at likningen for tidligere år må tas opp og endres. Det er ikke Skatteetaten vanligvis så glad i, men nå er det skapt et amnesti for tilbakeføring, sannsynligvis kun for 2020. Her bør du benytte sjansen om du hadde underskudd i 2020.

Som alltid er det regler og vilkår for fradraget. Det gjelder kun selskaper og innretninger som er egne skattesubjekter, som for eksempel aksjeselskaper, stiftelser og døds- og konkursboer. Personlig næringsdrivende – enkeltpersonsforetak – faller utenfor.

Videre stilles det vilkår om at virksomheten hadde positiv inntekt i de foregående årene. Har ett av årene gått med underskudd, kan fradragsretten likevel være i behold. Da kan det være nødvendig med en revisorøvelse, men det kan lønne seg.

Advokathuset Justisia ved advokat Trond Selsaas bistår med råd og veiledning:
Kontaktinfo:
E-post: ts@advjustisia.no
Telefon: 901 83 757

Husk innlevering av skattemelding og næringsoppgave innen 31. mai!