Korona permittering

Oppdatert etter Stortingets krisepakke 16.03.2020:

Dørene lukkes i flere bedrifter for å hindre spredning av korona virus, og ansatte blir permitterte. Hvilke rettigheter har du uten arbeid, og hvilket ansvar har arbeidsgiver? Stortinget endrer stadig reglene for å gjøre situasjonen bedre.

«Nå stenger Norge» sto det i overskriftene på torsdag da Regjeringen påla blant annet frisører og spa, svømmehaller og treningssentre, barer og skisentre å lukke dørene for å forhindre spredning av koronaviruset. Når Norge står stille, vil også andre virksomheter få stille tider. Dermed står tusenvis av arbeidslystne uten kunder og uten arbeidsoppgaver.

Arbeidsgiver har adgang til å permittere sine ansatte dersom det i en periode ikke er arbeidsoppgaver å utføre. Da opphører arbeidsplikten for arbeidstaker og lønnsplikten for arbeidsgiver, men arbeidsforholdet består. Dersom arbeidsgiver regner med at bedriften må stenge for godt på grunn forholdene, skal arbeidstakerne sies opp, ikke permitteres. Dersom det fortsatt er noen arbeidsoppgaver som kan utføres, kan permitteringen være delvis, altså deltidsarbeid kombinert med delvis permittering.

Det er viktig at arbeidsgiver varsler nav straks permitteringen er et faktum, og at arbeidstaker melder seg som arbeidssøkende hos nav, og krever sin rett på dagpenger.

Normalt skal arbeidsgiver gi minimum 14 dagers varsel om en permittering, men dersom permitteringen skyldes uforutsette hendelser, kan varselet reduseres til to dager.

På grunn av de spesielle forholdene koronaviruset skaper, har Stortinget vedtatt noen endringer i reglene om permittering for å gjøre situasjonen lettere.

I følge de nye reglene, vil arbeidsgivers ansvar for lønnsplikt under permittering reduseres fra 15 til to dager, og arbeidstakeren får full lønn i til sammen 20 dager. Deretter vil arbeidstaker få rett på dagpenger fra nav i inntil 26 uker. For å få dagpenger under permittering, må arbeidstaker være:

  • fast ansatt i bedriften,
  • permittert i 40 % eller mer fra stillingen (mot tidligere minst 50%),
  • ha tjent minimum kr. 75 000 (mot tidligere kr. 149 787) de siste 12 månedene.

Dersom disse vilkårene er oppfylt, får arbeidstaker inntil 62,4 prosent av inntekten utbetalt, men med et makstak på kr. 7 190 per uke. Kravet til minsteinntekt kan innebære at for eksempel sesongarbeidere og studenter ikke vil få kompensert inntekten sin under permittering.

Dersom du er ansatt i din egen bedrift, har du også krav på dagpenger under permisjon. Du må imidlertid være ansatt i bedriften, for eksempel i et AS. Du får ikke dekket tapt inntekt i form av uttak av overskudd eller utbytte som eier, så dersom du driver et enkeltpersonforetak og ikke har et ansettelsesforhold, får du ikke ordinære dagpenger under permisjon. Men i krisepakka får også de uten ansettelse støtte, for eksempel de som driver enkeltpersonforetak og frilansere: Etter 17 dager uten inntekt, kan de få 80 prosent av inntekten sin fra nav. Lærlinger som mister lærlingeplassen sin fordi bedriften ikke har oppgaver, får beholde lønnen sin.

I tillegg blir arbeidsgivers ansvar for å betale sykepenger og omsorgspenger (hjemme med omsorg for barn) redusert fra 16 dager til tre dager.

Det er viktig å skriftliggjøre varsler og eventuelle oppsigelser etter lovbestemte former. Meldinger til nav må gjøres på korrekte skjemaer med nødvendig vedlegg. Vi i Advokathuset Justisia har lang erfaring med arbeidsrett, og gir både arbeidsgivere og arbeidstakere råd og hjelp.