Hjemme med barn

Du skal ikke tape på å måtte være hjemme for å passe barn fordi skoler og barnehager er pålagt å stenge.

Fra før har foreldre rett på 10 dager fri hver seg hvert år for å passe på barn som trenger omsorg. Vanligvis tas disse dagene ut når barnet er sykt, men de kan tas uansett grunn til at barnet trenger omsorg, også fordi barnehage eller skole er stengt. Nå har Stortinget utvidet antall dager til 20 dager for hver av foreldrene. Dersom stengte dører i skoler og barnehage vedvarer, har politikerne lovet ytterligere utvidelse av antall dager.  

Når en forelder er hjemme med barn, har den rett på full lønn. Vanligvis er det arbeidsgiver som må betale dette, men nå har Stortinget vedtatt at arbeidsgiver kun skal dekke de tre første dagene, for de resterende dagene får arbeidsgiver refusjon hos nav.

De som ikke er ansatt hos noen, men driver egen virksomhet eller er frilansere, får også rett på de samme dagene med omsorgslønn. Tapet de tre første dagene må de dekke selv.

Mange foreldre klarer å utføre noen arbeidsoppgaver med hjemmekontor selv om barna løper rundt i stua. Per i dag finnes det ingen mellomløsning; at en arbeidstaker kan ha delvis fri med omsorgslønn, men en slik ordning er under vurdering.

Noen yrkesgrupper regnes for å være i kritiske samfunnsfunksjoner, og for foreldre som arbeider innenfor disse yrkene, er barnehager og skoler pålagt å ha et åpent tilbud. Dette gjelder blant annet:

  • Helse og omsorgsyrker, inkludert apotek og redningstjeneste
  • Transport og forsyningssikkerhet
  • Styring og kriseledelse
  • Lov, orden og forsvar
  • IKT sikkerhet og elektroniske kommunikasjonstjenester
  • Kraftforsyning

Noen barn har også særlig omsorgsbehov, som må dekkes opp av skole, barnehage eller annet tilbud.

Bedrifter som er stengt eller på annen måte har redusert drift, kan også permittere ansatte helt eller delvis. Foreldre som blir permitterte, kan ivareta barnas omsorgsbehov gjennom arbeidsfri på grunn av permitteringen.