Hjelp ved vold i hjemmet - Advokathuset Justisia

Hjelp ved vold hjemme

Blir du, eller kjenner du noen som blir utsatt for vold i hjemmet? Dette omtales ofte som familievold, eller partnervold. Vold i nære relasjoner omfatter både fysisk vold, psykisk vold og trusler fra nåværende eller tidligere familiemedlemmer. Hva kan du gjøre i slike situasjoner? Å bryte ut kan ofte være vanskelig.

Vold i nære relasjoner bør anmeldes til politiet. Ofte har man krav på bistandsadvokat dekket av staten i slike saker. Bistandsadvokaten kan være med offeret til politiet for å anmelde forholdet, bistå under etterforskningen av saken og under behandlingen i domstolene, dersom gjerningspersonen blir tiltalt. En bistandsadvokat kan også hjelpe til med å søke om voldsoffererstatning.

Det kan være en hjelp å oppsøke sitt nærmeste krisesenter. Et krisesenter er en institusjon som tar imot personer som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Slike krisesentre kan tilby midlertidig botilbud, anonym rådgivning og hjelp.

Uke 47 er Trygghetsuka i Sarpsborg. Dette arrangeres hvert år for å spre informasjon og bygge kompetanse om vold i nære relasjoner. Les mer om arrangementet og se oversikt over programmet for uka på Sarpsborg kommunes hjemmeside her.

Advokathuset Justisia har lang erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger juridisk hjelp i forbindelse med vold i hjemmet.