Oppføringer av Lone Thode Kristoffersen

Ferievikarers rettigheter

Ferievikarer er som andre ansatte. De rettigheter som arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere tilkommer derfor også ferievikarer. Noen eksempler er vern mot oppsigelse og tillegg for overtidsarbeid, samt retten til sykepenger. Arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at ansettelser skal være fast. Loven åpner likevel i flere tilfeller for midlertidige ansettelser, blant annet når arbeidet er av midlertidig karakter, eller […]