Oppføringer av Lars Winsvold

Yrkesskadeerstatning etter Covid-19

Helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper som er særlig utsatt for koronasmitte på jobb kan ha rett til yrkesskadeerstatning. Advokathuset Justisia forklarer når og hva du kan ha rett på yrkesskadeytelser fra NAV og forsikringsselskap, og hvordan du går fram. Seks av ti sliter med langtidsvirkninger av korona er det slått fast i en ny undersøkelse. […]

Hva er straffbart å si på sosiale medier?

Høyesterett har nylig klarlagt grensene for krenkende og hatefulle ytringer på sosiale medier. «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk» var et eksempel på en straffbar ytring. Det er enhver fritt å ytre seg om det aller meste, delta i politiske diskusjoner og kritisere religion, som f. eks islam. […]

Når er lydopptak ulovlig?

En tillitsvalgt mistet jobben etter ulovlig lydopptak på personalrommet. I en fersk dom opprettholdt tingretten oppsigelsen som gyldig. Vet du når opptak er ulovlig? Av dommen framgår at kvinnen var foretakstillitsvalgt, og jobbet ved et sykehus hvor det var utfordringer med arbeidsmiljøet. Etter et opphold på personalrommet oppdaget kollegene som var tilstede at telefonen hennes […]