Oppføringer av Lars Winsvold

Nye inntektsgrenser for fri rettshjelp

I enkelte sakstyper har du krav på fri rettshjelp dersom du har årsinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Inntektsgrensene for fri rettshjelp ble hevet fra 1. januar 2023. Videre er det nye satser for egenandel fra 1. juli 2023. Den nye inntektsgrensen for enslige er 350 000 kroner, mens inntektsgrensen for ektefeller og samboere er samlet 540 000 kroner. Grensene gjelder brutto inntekt […]

Allemannsretten til glede og besvær

Hvor langt rekker allemannsretten etter friluftsloven? Hva er innmark og utmark? Hvor kan du gå, hvor kan du bade og hvor kan du telte? Allemannsretten er en lovbestemt rett for allmenheten, det vil si oss alle, til ferdsel og andre aktiviteter i skog og mark og strandområder. Allemannsrettene er omhandlet i friluftsloven fra 1957, som […]

Erstatning etter yrkesskade – dine rettigheter

Vet du at du har utvidede rettigheter til ytelser og erstatning fra både NAV og yrkesskadeforsikring hvis du skader deg eller pådrar deg yrkessykdom under arbeid eller på skole/studiested? Ikke gå glipp av dine økonomiske rettigheter. Det er dessverre mange som skader seg på jobben eller pådrar seg en yrkesrelatert sykdom. De fleste vil selvfølgelig […]

Yrkesskadeerstatning etter Covid-19

Helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper som er særlig utsatt for koronasmitte på jobb kan ha rett til yrkesskadeerstatning. Advokathuset Justisia forklarer når og hva du kan ha rett på yrkesskadeytelser fra NAV og forsikringsselskap, og hvordan du går fram. Seks av ti sliter med langtidsvirkninger av korona er det slått fast i en ny undersøkelse. […]

Hva er straffbart å si på sosiale medier?

Høyesterett har nylig klarlagt grensene for krenkende og hatefulle ytringer på sosiale medier. «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk» var et eksempel på en straffbar ytring. Det er enhver fritt å ytre seg om det aller meste, delta i politiske diskusjoner og kritisere religion, som f. eks islam. […]

Når er lydopptak ulovlig?

En tillitsvalgt mistet jobben etter ulovlig lydopptak på personalrommet. I en fersk dom opprettholdt tingretten oppsigelsen som gyldig. Vet du når opptak er ulovlig? Av dommen framgår at kvinnen var foretakstillitsvalgt, og jobbet ved et sykehus hvor det var utfordringer med arbeidsmiljøet. Etter et opphold på personalrommet oppdaget kollegene som var tilstede at telefonen hennes […]